برچسب: اسلوونی

لیبوینا 0

سفر به لیوبلیانا پایتخت سبز اروپا

همیشه ما اروپا رو قاره سبز می‌شناسیم، حالا شما تصور کن پایتخت سبز این قاره، چه‌قدر باید شهر سبز در سبزی باشه. لیوبلیانا پایتخت کشور اسلوونی و پایتخت سبز اروپا است. این شهر همچنین...