سفر به اسلوونی؛ لیوبلیانا پایتخت سبز اروپا

سفر به اسلوونی در نوع خودش کم نظیر بود. همیشه ما اروپا رو قاره سبز می‌شناسیم، حالا شما تصور کن پایتخت سبز این قاره، چه‌قدر باید شهر سبز در سبزی باشه. لیوبلیانا پایتخت کشور...